Acupunctuur

Acu-naald

Acupunctuur is een algemeen geaccepteerde behandelvorm voor uiteenlopende klachten.

In China is de behandeling ‘regulier’. Een patiënt kan daar kiezen of hij behandeld wil worden in een westers georiënteerd ziekenhuis of in in  TCM (traditioneel Chinees)  ziekenhuis. De behandelend acupuncturist in het ziekenhuis is dan ook arts in de acupunctuur.

Acupunctuur sessie

Tijdens een acupunctuur sessie werk ik met naalden. Deze naalden worden op bepaalde plekken in het lichaam ingebracht. De acupunctuurpunten bevinden zich op specifieke meridianen.
Bij bepaalde klachten wordt kleine stroomimpulsen op de naalden gezet.

Een meridiaan kan het best omschreven worden als energiebaan. Acupunctuur valt dan ook onder de energetische geneeskunde. Dat wil zeggen dat je de energie beïnvloedt. De Chinese term voor energie is Qi.
Afhankelijk van welk acupunctuur punt (of vaker: combinaties van acupunctuurpunten) men prikt wordt de Qi op een bepaalde manier beïnvloed.

Men onderscheidt een tweetal hoofdstromen van energie: Yin en Yang.
Yinne energie kan ook gezien worden als ‘het vrouwelijke principe, rustige energie, meer stoffelijkheid en een negatieve polariteit’.
Yange energie kan gezien worden als ‘het mannelijk principe, activerende energie,  meer geestelijkheid en een positieve polariteit’.

Als de Qi in balans is uit zich dat in gezondheid. Op het moment dat energie uit balans is wordt dit gekenmerkt door ziekte.
Door middel van het manipuleren van de energiestromen met acupunctuurnaalden tracht met het juiste energetisch evenwicht te herstellen.